بازار فروش گل مصنوعی شاخه بلند

آیا بازار فروش گل های مصنوعی شاخه بلند و گلدان پلاستیکی سیاه اصفهان با توجه به شکل و طرحی که دارد بازاری پررونق و پرفروش خواهد بود؟ این بازار فروش تحت تاثیر چه فاکتورهایی قرار دارد؟
گل های مصنوعی شاخه بلند از جمله گل های مصنوعی مورد علاقه ما ایرانیان هستند و تقریبا نیمی از ایرانیان آن را به دیگر گل های مصنوعی ترجیح می دهند. با توجه به استقبال عظیم از این نوع گل های مصنوعی و گلدان پلاستیکی رنگی ارزان بازار فروش گل های مصنوعی شاخه بلند بازاری داغ است.