با خرید چرم هولوگرامی خود را در جمعی با شکوه تصور کنید

نام‌های متداول مانند چرم، چرم طبیعی، چرم نوبوک، چرم دانه‌دار فقط در صورتی می‌توانند استفاده شوند که طبق تعاریف قابل اجرا کاملاً چرم باشند. 

همین امر در مورد نام هایی مانند ژاکت چرمی، شلوار چرمی و مبلمان چرمی نیز صدق می کند. اگر آن طور که تعریف شده چرمی نیست، باید به وضوح و بدون ابهام علامت گذاری شود. 

علامت “چاپ کوچک” کافی نیست. انحراف از این قوانین دلیل کافی برای طرح شکایت است. ارجاع به محصولات چرمی بدلی که حاوی چرم یا خز نیستند با عباراتی که ممکن است نشان دهنده چرم باشد غیرقابل قبول است. 

اصطلاح “اکو چرم و یا چرم هولوگرامی” را می توان به کار برد زیرا به صراحت این واقعیت را که ما با چرم سروکار داریم حذف می کند. از سوی دیگر، اصطلاحاتی مانند “Coskin”، “مثل چرم” یا “چرم آسیاب شده” گمراه کننده هستند. 

حتی عباراتی مانند “چرم مصنوعی” یا “Pellissimo” توسط انجمن های صنعت چرم در برخی کشورها تحمل نمی شود. 

(به عنوان مثال انجمن صنعت چرم آلمان (VDL) استفاده از نام های “Faux Leder” (برای چرم مصنوعی و چرم مصنوعی) و “Faux Fur” (برای خز) در کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان نیز می تواند گیج کننده باشد.

زیرا همه با زبان فرانسه آشنا نیستند و نیازی به درک مفهوم “faux pas” ندارند. نام هایی مانند “Leder-Look” باید برای مصرف کننده روشن کند که لزوماً چرم نیست، بلکه چرم مصنوعی یا پارچه است.

انجمن صنعت چرم آلمان (VDL) استفاده از نام های “Faux Leder” (برای چرم مصنوعی و چرم مصنوعی) و “Faux Fur” (برای خز) در کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان نیز می تواند گیج کننده باشد، زیرا نه همه با زبان فرانسه آشنا هستند و نیازی به درک مفهوم “faux pas” ندارند.

نام هایی مانند «لدر لوک» باید برای مصرف کننده روشن کند که لزوماً چرم نیست، بلکه چرم مصنوعی یا پارچه است. انجمن صنعت چرم آلمان (VDL) استفاده از نام های “Faux Leder” (برای چرم مصنوعی و چرم مصنوعی) و “Faux Fur” (برای خز) در کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان نیز می تواند گیج کننده باشد، زیرا نه همه با زبان فرانسه آشنا هستند و نیازی به درک مفهوم “faux pas” ندارند.

نام هایی مانند «لدر-لوک» باید برای مصرف کننده روشن کند که لزوماً چرم نیست، بلکه چرم مصنوعی یا پارچه است.