بزرگترین تولیدکننده گل رز سیاه

آیا در ایران هم تولید کننده گل رز که گل هایی نظیر گل رز سیاه و گلدان پلاستیکی مستطیلی رنگی را به بازار عرضه می کند وجود دارد؟ آیا می توانید بزرگترین تولید کننده گل رز سیاه را معرفی کنید؟
یکی از کمیاب ترین انواع گل رز موجود در بازار جهانی، گل رز سیاه است که نام دیگر آن، گل رز هالفتی می باشد.
این گل به صورت طبیعی سیاه بوده و تنها در بخشی از ترکیه می روید. اما اگر به دنبال گل رز سیاه هستید که به دست انسان تولید شده باشد، می توان مراکز تولید کننده گل رز و گلدان پلاستیکی ساده را معرفی کرد که بزرگترین آن ها در کشور هلند به فعالیت مشغولند.