تجارت انواع گل زینتی در جهان

بزرگترین صادرکننده و واردکننده گل و گلدان پلاستیکی مربع بزرگ در جهان چه کسی است؟ تجارت کدام یک از انواع گل زینتی در جهان رونق دارد و به چه صورت این تجارت انجام می شود؟
گفته شده است که بزرگترین سودآوری در تجارت ایران، صادرات گل بوده است که البته ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان گل زینتی در جهان معرفی می شود. طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که بزرگترین واردکننده گل زینتی در جهان، آلمان بوده و هلند از بزرگترین صادرکنندگان انواع گل طبیعی در جهان به شمار می رود.
همچنین گفته شده است که تجارت گل های شاخه بریده و پیاز گل زینتی و گلدان شیشه ای ترک در جهان رونق دارد و حدود 60 درصد از تجارت و صادرات گل در جهان متعلق به گل های شاخه بریده بوده است.