تجارت اینترنتی گل رز کوچک

گل رز کوچک در رنگ های سرخ، یاسی، مشکی، زرد، ارغوانی و ….. که فقط رنگ گلبرگ های آن بایکدیگر فرق دارد وارد بازار تجارت اینترنتی شده است.
گل رز را در داخل گلدان چوبی بزرگ می کارند که دارای رنگ های گوناگونی مانند ارغوانی، مشکی، سرخ، یاسی و …. است و تنها فرقشان بایکدیگر در رنگ گلبرگ ها است امروزه این نوع گل ها و گلدان پلاستیکی مستطیل بزرگ به بازارهای تجاری وارد شده و به صورت اینترنتی در تمامی نقاط دنیا به مشتریان عرضه می شوند.