توزیع گل بنفشه وحشی

گل بنفشه وحشی از گل های علفی است که در نواحی کشور ایران به وفور یافت می شود و البته این گل به صورت عمده در بازار توزیع شده است. گل نرگس هم از همین دست گیاهان است که بسیار خوشبو می باشد.

گل بنفشه از گیاهان علفی به شمار می رود و در بهترین منطقه از ایران رویش دارد و در نواحی کوهستانی با رشد بسیار عالی همراه می باشد. گل بنفشه وحشی، دارای اسانسی بسیار مفید بوده است و برای درمان ملین، مسهل صفرا، درمان و بهبود آنفلوآنزا، خشونت های شش، دفع صفرا و… بسیار مفید بوده است. می توان گفت اسانس گل محمدی هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

توزیع گل زینتی بنفشه از سایت iranianherb به صورت عمده انجام می شود و شما می توانید انواع گل زینتی را از این سایت خریداری کنید.