تولید بهترین گل رز سیاه

بهترین گل های رز سیاه و گل محمدی تازه در شرایط آب و هوایی مناسب تهیه و تولید می شود و پس از رشد و گل دهی در شاخه های مناسب چیده شده و در بازارها قرار می گیرند.
همانطور که از رنگ گلبرگ های گل رز سیاه و گل محمدی خشک شده مشخص است این گل نماد غم و اندوه است که برای تولید آن به شرایط جوی مناسبی نیاز می باشد در برخی از گلخانه های سراسر کشور قلمه گل رز مشکی را در بهترین حالت ممکن می کارند و پس از گل دهی آن را درختچه ها می چینند و برای فروش به بازارها عرضه می دارند.