تولید گل رزی عجیب که بوی بدی دارد!

زیبا ترین و خوش عطر ترین گلی که در گلخانه های موجود می باشد گل رز گراندیفلورا است که به علت طراحی و رنگ منحصر به فرد آن نامی به این زیبایی پیدا کرده است.

برخی از افراد برای جداسازی و متمایز کردن محصولات از همنوعان خود آنها را نامگذاری می کنند برای مثال گل رز فلوریبوندا برای متمایز شدن از گونه های مشابه به این نام در آمده است.

در سالهای اخیر تعداد بسیار زیادی از گل رز رنگین کمان را در محیط های متنوعی مشاهده کرده ایم که بسیار زیبا و طراحی خارق العاده ای دارد.

در بسیاری از دیدارهای عاشقانه و دوستانه از گل رز هلندی قرمز استفاده می کنند که بسیار زیبایی چشمنوازی دارد. این گل به معنای واقعی علاقه قلبی می باشد.