خرید و فروش گل شبدر بنفش ایرلندی

درباره گل شبدر بنفش ایرلندی و نحوه نگهداری آن چه می دانید؟ در ایران خرید و فروش این نوع گل و گلدان شیشه ای ترک به صورت محدود صورت می گیرد، آیا از قیمت آن اطلاعی دارید؟گل شبدر بنفش ایرلندی از خانواده شبدرهای ترشک است که در ایران انوا مختلف آن با رنگ های بنفش تیره، قرمز و سبز کشت و تولید می شوند.
توجه داشته باشید که نمونه های شبدر سبز رنگ نیز گاهاً با نام بنفش ایرلندی به فروش می رسند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها رنگ برگ آنها متفاوت است.
برای نگهداری و آبدهی این گل باید به نکاتی توجه کنید از جمله اینکه بهترین دما برای رشد شبدر بنفش ایرلندی 15 درجه سانتی گراد است اما در فصل تابستان تحمل دما تا 27 درجه نیز دارد.
آبدهی این گل به صورت یک روز در میان باید صورت گیرد یعنی زمانی که سطح خاک گلدان به طور کامل خشک شده باشد نیاز به آبدهی مجدد خواهد داشت.
از آنجایی که شبدر بنفش ایرلندی جزء گونه های حساس است خرید و فروش آن تنها در مراکز حرفه ای و تخصصی گل و گیاه صورت می گیرد و اغلب گل فروشی ها انوع شبدر و گلدان پلاستیکی گلخانه ای ارزان را نخواهند داشت.