شرایط پرورش گل زنبق در ایران

در مورد گل زنبق و شرایط پرورش این گل چه می دانید؟ آیا گل زنبق را می توان در ایران کاشت؟ نیاز های گل زنبق برای رشد بهتر چه می باشد؟ در مطلب زیر در مورد گل زنبق و گلدان پلاستیکی گلخانه اطلاعات جامعی در اختیار شما قرار گرفته است.
گل زنبق گونه ای از گل های قد بلند بوده که این گل برخلاف دیگر انواع گل زینتی نمی توان در گلدان کاشت نمود. البته این گل از خانواده زنبق به شمار می رود و پیاز های این گل در اوایل پاییز در زمین مناسب کشت می شود. زمان گلدهی این گل در زمستان و بهار بوده است و البته این گل و گلدان سفالی پایه دار دارای ویژگی های متفاونی است که در مطلب زیر به آن اشاره شده است.
برای کاشت گل زنبق نیازی نیز آن ها را در تاریکی نگه دارید و همچنین این گل ها برای رشد بهتر به سرما و نور احتیاج دارند. زمانی که دوران گلدهی گل زنبق آغاز می گردد باید در معرض نور مناسب قرار گرفته باشد و سایه می تواند باعث خشک شدن گل زنبق گردد. البته در زمان رویش این گل بهتر است آن ها در فضای نیم سایه ای قرار گرفته باشند چرا که در این زمان رشد آن ها باید در نیم سایه صورت گیرد.
البته در مورد تغذیه گل زنبق باید بدانید که بیش از اندازه غذا دادن به این گل باعث می شود تا رشد گل کم گردد چرا که تغذیه از پیاز گل زنبق خارج می شود و به تولید پیازچه در اطراف پیاز می پردازد و زور و قدرت گل برای گلدهی کم می شود.

شرایط پرورش گل زنبق

از شرایط پرورش گل زنبق می توان به مواردی چون دما، آبیاری، رطوبت، تغذیه، خاک، کاشت اشاره کرد.
دما: در مورد دمای مناسب برای رشد گل زنبق می توان گفت که بهترین دما برای پرورش گل زنبق دمای 4 الی 7 درجه سانتی گراد می باشد و البته این درجه حرارت در زمان گلدهی باید به 13 الی 16 درجه سانتی گراد تغییر کند.
آبیاری: بعد از این که مراحل کاشت گل زنبق تمام گردید باید گل آبیاری شود و یک روز در هفته باید این گل ها آبیاری شده تا به رشد خوبی برسند. البته در زمانی که زنبق به مرحله گلدهی می رسد، باید 2 الی 3 روز در هفته آبیاری صورت گیرد.
رطوبت و تغذیه: این گیاه نسبت به غبار حساس بوده است و برای پرورش این گیاه باید هوا تمیز و خنک باشد. پیاز گل زنبق برای کاشت در سال آینده باید هر ده روز یکبار با کود های مناسبی ترکیب گردد یا به اصطلاح تغذیه شود. زمان شروع تغذیه گل زنبق با اولین غنچه بوده و پایان تغذیه در زمان زرد شدن برگ ها مشخص می گردد.
خاک و کاشت گل زنبق: خاکی که برای کاشت گل زنبق مورد استفاده قرار می گیرد، باید به صورت لومی بوده است و همچنین کمپوست های گلدان و فیبر مخصوص باید در کاشت پیاز استفاده شود. کاشت پیاز ها در عمق 7 تا 10 سانتی متری از زمین بوده است و پیاز ها باید در فاصله 10 تا 15 سانتی متری از هم قرار بگیرند.