شرکت پخش گل شمعدانی سیاه

آیا می دانستید گل شمعدانی 200 نمونه دارد که نوع سیاه آن جزء نمونه های خاص به شمار می رود؟ در ایران کدام شرکت ها در زمینه پخش این گل محبوب و گلدان سفالی رنگی فعالیت دارند؟گل شمعدانی برای اولین بار در نواحی جنوب قاره آفریقا کشف شد که به مرور زمان به کشورهای دیگر از جمله ایران آورده شد و انواع مختلف آن تکثیر و گسترش یافت. امروزه حدود 200 نمونه انواع شمع دانی با رنگ های مختلف کشف و شناسایی شده اند که نوع سیاه آن جزء گل های خاص به شمار می روند.
گل شمعدانی سیاه دارای برگ هایی بسیار تیره است و به همین جهت آن را سیاه می نامند که در ایران عرضه آن به صورت محدود و توسط برخی شرکت های پخش عمده گل صورت می گیرد.
بنابراین جهت خرید گل شمعدانی سیاه و گلدان پلاستیکی مستطیلی ارزان باید به دنبال بزرگترین مراکز و شرکت های واردکننده و پخش گل های خاص و زینتی باشید.