صادرات انواع گل زینتی از ایران

ایران از تولیدکنندگان گل زینتی و گل محمدی تازه در جهان محسوب می شود که صادرات انواع گل زینتی را برعهده دارد. از واردکنندگان گل زینتی در جهان چه کسانی می باشند؟
ایران به دلیل داشتن شرایط اقلیمی مناسب توانسته است در تولید و صادرات انواع گل زینتی و گیاهان دارویی موفقیت های چشم گیری را کسب نماید.
همچنین گفته شده است که کشور ایران در تولید و پرورش انواع گل طبیعی فعالیت دارد و واردکنندگان اصلی گل ایران، روسیه، آلمان، آمریکا، هلند، انگلیس و فرانسه می باشند. همچنین گفته شده است که در سال 2012 ایران حدود 4 میلیارد دلار گل زینتی را به کشور روسیه صادر کرده است و گل رز و گل محمدی خشک شده در این بازار بیش ترین طرفدار را دارد.