صادرات عمده ارقام مختلف گل رز هلندی

در مرکز خرید و فروش گل محمدی تازه در بازار و گیاهان ایران ، ارقام مختلف گل رز هلندی به صورت عمده و مستقیما از گلخانه جهت صادرات به کشورهای مختلف قابل عرضه می باشد.
گل رز شاخه ای به شکل گلدانی یا شاخه بریده بیشتر در استان های تهران ، مرکزی ، اصفهان و خوزستان تولید می شود و همچنین کشورهای اروپایی ، آمریکا ، کشورهای آسیای میانه و ژاپن از جمله واردکنندگان عمده گل رز به شمار می روند.
در مرکز تجاری ما ارقام مختلف گل رز هلندی در رنگهای متنوع مستقیما از گلخانه به صورت عمده برای صادرات به کشورهای مختلف آماده توزیع می باشد و فعالان این حوزه متناسب با استانداردهای موجود آن محصول در آن کشورها اقدام به صادرات نموده است.