صندلی پلاستیکی کودک که منجر به کشته شدن دو پسر بچه شد

محیط فیزیکی کلاس نقش حیاتی در رضایتمندی دانش آموزان دارد (6) و سطح رضایت بیشتر می تواند باعث افزایش سطح مهارت، ذهنیت و دانش دانش آموزان شود (7).

دانشگاه محل کار بسیاری از دانشجویان در سراسر جهان است و صندلی ها مانند صندلی پلاستیکی کودک به عنصر فیزیکی مهم کلاس درس و محیط آموزشی تبدیل شده اند (2، 8).

مبلمان آموزشی در کلاس های بسیاری از کالج ها، مؤسسات و دانشگاه ها استفاده می شود (9، 10)، و دانش آموزان بخش عمده ای از وقت خود را صرف نشستن روی این مبلمان در کلاس های درس می کنند (9، 11-13).

بنابراین، آنها در معرض خطرات ناشی از نشستن طولانی مدت در وضعیت ایستا و نامناسب قرار دارند (13).

این عوامل خطر عموماً با صندلی های نامناسب ایجاد می شوند (14).

طراحی نامناسب صندلی ها یکی از دلایل نشستن نامناسب است (15) که می تواند منجر به وضعیت نامناسب، خستگی، استرس روانی شدید و تأثیر بر عملکرد دانش آموزان شود (9، 14، 16).

رابطه بین وضعیت بدن نامناسب و مسائل شناختی مانند هوشیاری، ناراحتی و زمان واکنش نیز توسط برخی مطالعات بررسی شده است (17).

بسیاری از عوارض می تواند در اثر استفاده از صندلی های نامناسب ایجاد شود، مانند کمردرد، درد در ستون فقرات، گردن، شانه ها، بازوها و فلج عضلات (15، 18).

همچنین وضعیت ایستا باعث کاهش انعطاف و نرمی دیسک های بین مهره ای می شود (19) و به دلیل کاهش تغذیه دیسک و محدودیت جریان خون باعث تنش شدید عضلانی می شود (20، 21).

مطالعات نشان داده است که طراحی نامناسب صندلی ها و عدم تناسب آنها با ابعاد بدن در دراز مدت نه تنها بر رشد فیزیکی، وضعیت نامناسب و اختلالات اسکلتی عضلانی تأثیر می گذارد، بلکه باعث کاهش علاقه به یادگیری دانش آموزان می شود، حتی در طول هیجان انگیزترین و جالب ترین درس ها (8. 22) و به طور غیرمستقیم بر کارایی و تمرکز آموزشی تأثیر می گذارد (13، 23).

مطالعات اخیر همچنین نشان داده است که عدم تناسب بین ابعاد آنتروپومتریک کاربران و مبلمان موجود یکی از عوامل کاهش تمرکز و افزایش بی قراری در افراد است (24).

طبق آمار، بیش از 4400000 دانشجو در ایران مشغول به تحصیل هستند.

بنابراین عدم وجود میز و صندلی استاندارد می تواند بر سلامت این قشر تأثیر بگذارد (25).

استفاده از مبلمان با طراحی مناسب ممکن است خستگی و ناراحتی در وضعیت نشستن را کاهش دهد و به دانش آموزان اجازه دهد تا برای مدت طولانی تری راحت بنشینند، در نتیجه تمرکز و یادگیری را افزایش می دهد (13).

انتظار می رود مبلمان کارآمد با ارائه یک ایستگاه کاری بدون استرس و راحت به یادگیری کمک کند (8).