عرضه مستقیم گل طبیعی آنتوریوم

گل آنتوریوم از دسته برترین و زیباترین گل های زینتی بوده است که به صورت مستقیم از این سایت عرضه می گردد. البته زیباترین گل طبیعی که در ایران با فروش خوبی همراه بوده است، گل آنتوریوم نام دارد.
گل آنتوریوم از دسته گل های زینتی بسیار زیبایی بوده است که برای نگهداری از آن باید مکانی سایه را انتخاب نمود و از تابش نور مستقیم به گل باید جلوگیری نمود. البته این گل در دمای 21 درجه سانتی گراد در گلدان پلاستیکی رنگی ارزان با رشد خوبی همراه بوده است و در بهار و تابستان به آبیاری احتیاجی ندارد.
بهترین خاک برای نگهداری و پرورش گل آنتوریوم، خاکی است که از خاک برگ، خاک چوب، ذغال تهیه شده باشد و همچنین از نظر تغذیه ای نیز باید این خاک از مواد معدنی تشکیل شده باشد. البته این گل از گل های گلخانه ای که از خانواده گلشیپوریان می باشند، به شمار می رود و از نوع بومی کلمبیا معرفی شده است.
عرضه گل طبیعی آنتوریوم در بازار کشور به صورت مستقیم بوده است و شما می توانید از این سایت به صورت اینترنتی انواع گل زینتی و گلدان پلاستیکی ساده را خرید کنید.