فروشنده گل قاشقی ابلق

نام دیگر گل قاشقی ابلق چیست و برای رشد مناسب باید در چه محیطی پرورش یابد؟ فروشنده عمده این نوع گل چه کسانی هستند؟پیرومیا یا قاشقی ابلق گونه ای از گل های سبز رنگ با برگ هایی شبیه قاشق هستند که تا به امروز حدود 1000 گونه از آنها در دنیا کشف و شناخته شده اند. اگر گل آکالیفا را دیده باشید می بینید که تقریبا شبیه این گل است.

بهترین دما جهت رشد انواع گل قاشقی ابلق دمایی بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد است اما در فصل زمستان دمایی تا 10 درجه نیز برای آنها قابل تحمل خواهد بود.بهترین زمان برای جذب نور این گل ها ساعت های اولیه روز است بنابراین اگر گل قاشقی ابلق را در خانه نگهداری می کنید صبح ها آنها را به پشت پنجره ببرید تا رشد کافی داشته باشند.

نوع خاک نیز و میزان رطوبت آن نیز در رشد گل ها اثر مستقیم دارند که می توانید از خاک لیمویی با رطوبت بالا یعنی آب دهی یک روز در میان استفاده نمایید. بزرگترین فروشنده و مراکز عرضه انواع گل قاشقی ابلق پرورش دهندگان و گلخانه های فروش انواع گل طبیعی و آپارتمانی از جمله گل ابوتیلون هستند که بهترین و تازه ترین گل ها را به مشتریان خود عرضه می کنند.