مرکز خرید و فروش گل شمشاد طلایی

گل شمشاد طلایی که یکی از گیاهان زینتی است٬ که کاربرد فراوانی در ایجاد فضای سبز دارد در مرکز خرید و فروش گل و گیاه ایران موجود می باشد.
گل شمشاد و گل محمدی تازه دارای انواع گوناگونی می باشد که هر کس به سلیقه خود و جهت ایجاد فضای سبز زیبا می کارد. شمشاد طلایی٬ نعنایی و سبز از جمله انواع مختلف این گل هستند که در حصار کشی و ایجاد دیوار٬ عمدتا مورد استفاده قرار می گیرند.

نحوه کاشت گل شمشاد طلایی
شمشاد که محیطی گرم و مرطوب را می پسندد در بیششتر مناطق کشور می توان پرورش داد. البته به مناطقی که زمستان های سردتری داشته باشند نیز مقاومت می کند. این گیاه خزان پذیر٬ را می توان در فاصله های 50 سانتی متری کاشت. در فواصل کمتر در طولانی مدت گیاه نمی تواند به خوبی رشد کند و مشکلاتی مانند ایجاد قارچ بر روی شاخه ها و برگ ها ایجاد می شود.
جالب است دانید که٬ شمشاد در خاک و یا زمین است که رشد طولی خود را انجام می دهد و در گلدان بیشتر رشد عرضی می کند و پر شاخه می شود.
انواع شمشاد و گل محمدی خشک شده٬ در سایز های مختلف در این مرکز خرید به فروش می رسد.