مرکز گل خرزهره هندی

آیا می دانید کدام نوع گل زینتی با نام خرزهره هندی معرفی شده است؟ بزرگترین مرکز خرید و فروش گل خرزهره در ایران کجاست و به چه صورت عمل می کند؟

گل خرزهره همان گل آزالیا بوده است که از نوع بومی کشور چین محسوب می شود. این گل دارای ارتفاعی حدود 1.5 متر بوده است و از برگ های سبز تیره برخوردار می باشد.

گل خرزهره هندی از گل های سمی به شمار می رود و در اواسط فصل بهار قابل رویش و گلدهی بوده است. همچنین می توان گفت که گل خرزهره درختچه ای گلدار بوده است و پرگل ترین گل زینتی به شمار می رود.

مرکز خرید و فروش گل خرزهره و گلهایی همچون گل رز و میخک و دیگر گلها سعی می نمایند تا بهترین قیمت ها را ارائه دهند و شما می توانید اقدام به خرید کنید.