معرفی و شناخت انواع گل تزیینی شیپوری

مطلب زیر به معرفی انواع گل تزیینی شیپوری پرداخته است و شما می توانید با مطالعه مطلب زیر بیش تر این گل را بشناسید. برای شناخت بیش تر در مورد گل شیپوری و گل محمدی تازه مطلب زیر را مطالعه کنید.
گل شیپوری یکی از زیباترین گل های زینتی است که در رنگ های مختلفی یافت می شود. گل های شیپوری از 7 گونه و 3 زیر گونه برخوردار است که در ادامه بیش تر با آن ها آشنا می شوید.

معرفی انواع گل شیپوری

گل های شیپوری یکی از انواع گل های تزیینی است که از برگ های سبزی برخوردار است و البته می توان گفت که این گل همیشه سبز می باشد و در فصل زمستان گل های سفید آن خودنمایی می کند.
از دیگر انواع گل های شیپوری گیاهان خزان کننده آن می باشد که از اسپات رنگی برخوردار است و بیش تر در تابستان خودنمایی کرده و در زمستان ها خشک می شود. البته باید بدانید که سبز بودن این گیاه با بارندگی رابطه مستقیمی دارد.
از دیگر انواع گل شیپوری می توان به Z.aethiopica اشاره کرد که از دسته اول گل های شیپوری محسوب می شود. این گیاه در ایران همیشه سبز می باشد ولی در تابستان زمانی که هوا رو به گرمی می رود به خزان نزدیک می شود و به خواب می رود. در پاییز این گل دوباره بیدار شده و سبز می شود. انواع دیگر گل شیپوری می توان به Z.rehmanii ،Z.alnomaculata ،z.elliottiana اشاره نمود که به ترتیب دارای گل های قرمز تا صورتی، سفید و زرد تا طلایی می باشد.
در مورد گلدهی گل شیپوری Z.aethiopica می توان گفت که این گل فاقد خواب می باشد و اگر در فضایی قرار گرفته باشد که آب کافی، رطوبت کافی و دمای هوا زیاد بالا نباشد می تواند به صورت دائمی بیدار بماند ولی در غیر این صورت به خواب می رود. البته زمانی که دمای هوا به 19 درجه نزدیک می شود گلدهی این گیاه رو به کاهش می رود و البته زمانی که به دمای 21 درجه برسد گلدهی به طور کامل متوقف می شود.
در مورد گونه های رنگی این گیاه می توان گفت که فقط یکبار در سال گلدهی را انجام می دهند و البته این گل برای رشد بهتر به مواد گفته شده در ادامه نیاز دارد.
از عواملی که در رشد گل شیپوری و گل محمدی خشک شده تأثیرگذار است می توان به مواردی چون نور، دما، خاک، کود و آبیاری اشاره نمود. البته این گیاه در مناطق گرمسیر یافت می شود و نسبت به سرما از خود واکنش نشان می دهد. بهترین دمای برای گونه گفته شده در بالا از 16 الی 20 درجه سانتی گراد می باشد و گونه های رنگی می توانند در دمای 18 الی 21 درجه رشد داشته باشند.
در مورد خاکی که گل شیپوری در آن رشد می کند می توان گفت که خاک باید از ترکیب 3 بخش خاک باغچه و 2 بخش کود دامی پوسیده تشکیل شده باشد. اگر به دنبال جلوگیری از پوسیدگی ریشه ها می باشید باید خاک به صورت زه کشی شده باشد. البته برای نگهداری از گل شیپوری باید کود اوره دار یا سولفات آمونیوم در خاک وجود داشته باشد تا در زمان گلدهی بیش ترین بازدهی را داشته باشد.

شیپوری