نتایج تست کیفیت ساعت دیواری چوبی لوتوس در سایت محصولات مشابه

زمان نمی توان آن را متوقف کرد، شتاب داد یا معکوس کرد. خوشبختانه ما حداقل می توانیم عبور آن را کنترل کنیم. از سپیده دم، بشریت تلاش کرده است تا زمان را در چارچوب یکپارچه معینی ببندد.

یک نقطه مرجع مشترک در رابطه با گذشت زمان پیدا کنید. روش‌های زیادی وجود داشت از ساعت‌های آفتابی، از ساعت‌های شنی و ساعت‌های آبی، تا روش‌های مکانیکی.

با این حال، قبل از رسیدن به ساعت دیواری چوبی لوتوس، زمان زیادی گذشت خوب، زمان. امروزه ساعت‌ها شگفتی‌های کوچک تکنولوژیکی هستند که می‌توانیم آن‌ها را روی مچ ببندیم، اما همچنین صفحه‌های طراح که دیوارهای آپارتمان‌هایمان را تزئین می‌کنند.

اولین تلاش ها برای اندازه گیری زمان در 2-3 هزار سال قبل از میلاد انجام شد. ساعت آفتابی یا gnomon در آن زمان ظاهر شد .

مطمئناً هر یک از ما این ساخت ساده از یک ستون سنگی را که سایه می اندازد مرتبط می کنیم و به لطف آن گذر زمان در طول روز مشخص شد. سایه در حال سقوط به عنوان یک راهنما عمل کرد.

بسته به سرزمین جغرافیایی، gnomon ها کمی متفاوت بودند. مصریان از دو تخته تی شکل استفاده می کردند، بابلی ها میله ای که در داخل کاسه نیم دایره سایه می انداخت.

در اروپای قرون وسطی، ساعت های آفتابی چنین شکل خاصی نداشتند، اما بخشی از معابد بسیاری شدند. در گنبدهای گرد، دهانه ای در ضلع جنوبی باقی مانده بود که به لطف آن نور خورشید بر دیوار معبد منعکس می شد و زمان را در مقیاس مشخص شده نشان می داد.

با این حالساعت های آفتابی یک اشکال داشتند آنها ساعت شب را نمی گفتند. از این رو راه های دیگری برای اندازه گیری آن جستجو شد. یک ساعت آب ظاهر شد

یک ظرف با سوراخ در پایین و یک مقیاس روی دیوارها. در این صورت این آب روان بود که نشان از گذشت زمان داشت. در چین نیز از آتش استفاده می شد.

ساعت آتش چینی چیزی بیش از یک شمع مدرج نبود. یکی دیگر از روش های قدیمی برای اندازه گیری زمان، ساعت شنی یا ساعت شنی بود .

این اتفاق می افتد که تا به امروز در خانه های ما کار می کند، اما بیشتر به عنوان یک دکوراسیون طراح ظاهر می شود تا یک ابزار واقعی برای تعیین زمان.