نمایندگی پخش گل نرگس شیراز

معروف ترین گل ایرانی که در مناطق شیراز کمترین رشد را داشته ولی در کازورن دیده می شود، گل نرگس بوده است. بزرگترین نمایندگی پخش گل نرگس و گلدان پلاستیکی رنگی ارزان در کجاست؟
گل نرگس از معروف ترین گل های زینتی در ایران بوده است که بسیاری از افراد بر این باورند که گل نرگس در شهر شیراز رویش دارد ولی این موضوع غلط می باشد. گل نرگش در قسمت های بالایی کازرون رویش دارد و همچنین این منطقه دارای رتبه اول کشوری در ایران بوده است.
بزرگترین نمایندگی پخش گل نرگس، سایت iranianherb بوده است و مشتریانی که قصد خرید اینترنتی گل و گلدان پلاستیکی ساده دارند، می توانند از این سایت اقدام به خرید نمایند.