پرورش گل یاسمن بنفش

از خوشبو ترین گل های خانواده اولئاسه ها که دارای شاخه های بلند بوده است، گل یاسمن بنفش نام دارد که مانند گل رز بسیار پرطرفدار می باشد. جهت پرورش انواع گل زینتی یاسمن باید به چه نکاتی توجه کرد؟

گل یاسمن از گل های بسیار زیبای زینتی بوده که از 5 گلبرگ تشکیل شده است و دارای بوی خوش و عطری دل انگیز می باشد. این گل در نور کافی رشد می کند و بهترین دما برای رشد این گل 18 درجه سانتی گراد بوده است.

البته باید توجه داشته باشید، زمانی که گیاه دارای گل های فراوانی می باشد، نباید به صورت دائم آبیاری شود چرا که باعث ریزش گل ها می گردد.

همچنین گفته شده است، خاک و کود آماده برای پرورش این گل بسیار مفید بوده و غبار پاشی برای تمیز کردن این گل کافی می باشد.