چند هکتار زمین برای پرورش میگو نیاز است؟

برنامه توسعه میگو دریایی ملل متحد (UNDP) و سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) گزارش داده اند که حدود 2.1 هکتار از اراضی تحت پرورش میگو قرار گرفته است.

از این تعداد شاه میگو مزرعه پرورش میگو باغدا (میگوی آب شور) و گلدا (میگوی آب شیرین) در 67644 مزرعه پرورش داده می شود.

پیش از این، سطح زیر کشت میگوی آب شور 128274 هکتار بود، در حالی که کشت میگوی آب شیرین به 28411 هکتار افزایش یافته است که 156945 هکتار است. حدود 80 درصد از کل سطح زیر کشت میگو در بنگلادش را تشکیل می دهد (Zarin, 2014).

در میان گونه های ضروری میگو سنگی، پرورش میگوی آب شور (Penaeus monodon) در حال حاضر یکی از محبوب ترین ها در اقتصاد ملی است.

در جنوب بنگلادش، هزاران کشاورز شالیزارهای غیرانتفاعی خود را به “گر” (نام محلی برای مزارع معمولی میگو) تبدیل کرده اند تا به عنوان یک روش پرورش میگو سودآور شروع به کار کنند (Feroz et al., 2009).

فرهنگ میگو سوخاری پفکی در بنگلادش در حوضچه های واقع در کنار رودخانه انجام می شود (Islam and Asaduzzaman, 2015).

غور محوطه ای است که برای پرورش میگو با اصلاح مزارع برنج ساخته شده است.

این اصلاح مستلزم ساخت دایک های بالاتر با حفاری یک کانال به اندازه کافی عمیق در داخل است و حاشیه دایک ها ورود آب را در طول فصل خشک تسهیل می کند (احمد و همکاران، 2008).

کشت تجاری میگو در دهه 1970 آغاز شد و در دهه های بعدی به طور اساسی گسترش یافت (چاندرا و همکاران، 2013)

 • منابع:
  1. Role of shrimp farming in socio-economic elevation and professional satisfaction in coastal communities
 • تبلیغات: 
  1. کرمی که می تواند بینی شما را کوچک کند
  2. نقش محافظتی جوراب برای پوست و پا
  3. ساختن چرم برای پوشاک
  4. دعوای شدید مسی و رونالدو در مراسم توپ طلای 2022!