چگونه زنی توانست گل رزی را 30 روز در آب زنده نگه دارد؟

بانویی با استفاده از تعویض روزانه آب و انداختن چند قطعه یخ و یک قطره وایتکس درون آب توانست گل رزی را به مدت 30 روز زنده نگه دارد. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

یکی از موضوعاتی که سبب تغییرات قیمت گل رز ایرانی می شود، چگونگی رشد و تولید و هزینه های نگهداری این محصول می باشد.

یکی از نامهای بسیار مورد استقبال در عرصه گلهای تزئینی گل رز هلندی می باشد که بسیار زیبا و در رنگهای متعدد و متفاوت می باشد.

یکی از برندهای معروف در گلها مربوط به برند گل رز پولیانتا می باشد که در کشور فرانسه وفور و فراوانی آن قابل مشاهده است.